Batterij capaciteit testen

Batterijen ontladen doormiddel van een DC loadbank

Batterij capaciteitstesten

  • Voorkom vroegtijdig vervangen en onnodige kosten

  • Resterende back-up tijd bekend

  • Inzicht in de huidige conditie

  • Op kort termijn beschikbaar

Een batterij capaciteitstest word uitgevoerd met hulp van een DC-loadbank.

Doormiddel van een loadbank worden de batterijen belast waardoor deze tijdens het ontladen de benodigde energie moeten leveren. Wanneer de batterijen deze energie leveren kan er worden bepaald of deze nog voldoen aan de specificaties en/of het behalen van de gewenste back-up tijd nog mogelijk is.

De loadbank ontlaadt het batterijsysteem op basis van een ingestelde stroom, vermogen, voltage en tijd. Deze instellingen worden van te voren bepaald aan de hand van de technische gegevens uit de datasheet en de wensen van de klant.

Twijfelt u over de conditie van een batterijset?
Neem aub contact met mij op dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Gedurende de ontlaadtest zal ik de batterijen meerdere malen doormeten waardoor er inzichtelijk wordt op welk moment er een batterij eventueel niet meer goed functioneert. De gehele test word gemonitord en weergegeven door computersoftware die exact weergeeft hoe het batterijsysteem zich ontlaad.

Uiteraard worden alle metingen, grafieken, foto’s en bevindingen samengevoegd in een professionele rapportage zodat u een perfect beeld heeft van de huidige conditie en resterende back-up tijd van uw batterijsysteem.

Bekijk ook mijn andere diensten voor batterijsystemen

Al meer dan 10 jaar ervaring met het bepalen van batterijcondities

  • Batterij impedantiemetingen

  • Thermografisch onderzoek
  • Professionele rapportage