Batterijcapaciteits-testen

CONTACT

Voltres verleent alleen diensten aan UPS-leveranciers en -fabrikanten en werkt niet rechtstreeks voor eindklanten. Wilt u de batterijen van uw UPS-systeem of noodstroomvoorziening laten controleren? Neem dan contact op met de partij die het systeem aan u geleverd heeft.

Onze technische specialisten verzorgen batterijcapaciteits-testen voor UPS-, batterij- of DC-voedingssystemen. Batterijen zijn een cruciaal gedeelte van een noodstroomoplossing en om de huidige conditie in kaart te brengen is er regelmatig een capaciteitstest nodig. Op deze manier toetsen we de betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van de installatie.

Tijdens een batterijcapaciteits-test ontladen we de batterij volledig, terwijl we ondertussen de spanning meten. Zo maken we inzichtelijk hoeveel energie de batterijen (nog) leveren. We adviseren om één keer per jaar een test te laten doen, om de resterende capaciteit van de batterijen te bepalen. Uiteraard vermelden we alle bevindingen in een helder rapport.

Waarom de capaciteit van uw batterijen testen?

  • Soms kan de batterijconditie in een noodstroominstallatie tijdens het reguliere onderhoud niet goed bepaald worden. Bijvoorbeeld wanneer een UPS-systeem een lage belasting heeft. De batterijen hoeven dan tijdens de reguliere batterijtest maar weinig energie te leveren waardoor deze op dat moment niet goed te beoordelen zijn.
  • Een test is nodig om te controleren of de huidige batterijset nog wel de benodigde energie kan leveren om de bedrijfskritische toepassingen van uw bedrijf of organisatie online te houden. Door regelmatig een test te doen kunt u op tijd zorgen voor extra onderhoud of voor een nieuwe batterij.
  • Wanneer een batterijsysteem verouderd is kan een capaciteitstest een goede manier zijn om inzicht te krijgen in de resterende back-up-tijd van uw systeem. Zo kunt u op tijd zorgen voor vervanging.

Capaciteit testen uitgevoerd door specialisten.

Meer info

Hoe testen we uw batterijen?

We beginnen met het scheiden van de batterijen van de rest van de installatie. Vervolgens wordt er van elke batterij afzonderlijk een geleidingsmeting gedaan. Als de test jaarlijks wordt uitgevoerd, geeft deze goed weer welke batterij door de jaren heen afneemt in geleiding en hierdoor minder energie kan leveren.

Vervolgens ontladen we de batterijstring met een DC-loadbank. Tijdens deze ontlading wordt de spanning over de batterijen meerdere malen gemeten, waardoor we inzichtelijk krijgen op welk moment er eventueel cellen in sluiting gaan. Tijdens de ontlading maken we thermografische foto’s van de batterijen. Dit is een extra controle waarmee we de batterijen waarvan er een cel in sluiting staat, vastleggen.

Tot slot worden alle metingen, grafieken, foto’s en bevindingen samengevoegd in een professionele rapportage. Indien gewenst kan uw logo aan de rapportage worden toegevoegd.

Waarom uw batterijen laten testen door Voltres?

  • Onze engineers hebben niet alleen ervaring en kennis van batterijen, maar ook van de installaties eromheen. Hierdoor kijkt er een specialist mee die meer inzicht heeft, meer ervaring heeft en beter rekening kan houden met specifieke, systeemgerichte situaties.
  • We hebben er bewust voor gekozen om zelf geen batterijen te leveren. Hierdoor bent u gegarandeerd van een eerlijk en onafhankelijk advies.
  • We hebben een brede kennis van verschillende merken en fabrikanten, waardoor we een allround visie kunnen bieden.
  • Onze bevindingen en conclusies brengen we samen in een net en helder rapport waarin, indien gewenst, het logo van uw bedrijf wordt geplaatst. Zo heeft u een professioneel overzicht voor uw eigen administratie.