Diensten voor UPS-leveranciers en -fabrikanten

CONTACT

Voltres verleent alleen diensten aan UPS-leveranciers en -fabrikanten en werkt niet rechtstreeks voor eindklanten. Staat uw UPS-systeem of noodstroomvoorziening in storing, of heeft deze onderhoud nodig? Neem dan contact op met de partij die het UPS-systeem aan u geleverd heeft.

“Door een flexibele kracht kunt u snel en efficiënt tijdelijke pieken, ziekte en verlof opvangen”

Contact

Bij Voltres ondersteunen we UPS-fabrikanten en –leveranciers bij alle werkzaamheden die bij een noodstroomvoorziening komen kijken. Bekijk hieronder welke werkzaamheden wij uitvoeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Zoals u weet is het cruciaal om regelmatig preventief onderhoud uit te voeren aan een UPS-systeem of noodstroomvoorziening. Hiermee blijven bedrijfskritische toepassingen van uw klanten te allen tijde beschermd tegen een eventuele spanningsuitval of storing.

Onze engineers hebben ruime ervaring met het onderhouden van UPS-systemen en het begeleiden van kritische schakelacties en overnames. Indien gewenst volgen wij bij u een in-house training om uw merk extra goed te leren kennen. Uiteraard werken we dan ook alleen in uw opdracht aan UPS-systemen met dit merk en gebruiken we uw software niet voor andere partijen.

Tijdens het onderhoud worden de volgende werkzaamheden verricht:

• Een inspectie van de omgevingscondities.
• Een visuele inspectie van het installatiewerk & een interne visuele inspectie van het UPS-systeem.
• Het nalopen en natrekken (indien nodig) van de aangesloten bekabeling.
• Een controle van de huidige belasting ten opzichte van het UPS-vermogen (stromen, belastingpercentages, verdeling over de fases, etc.).
• Het nalopen van de interne logboeken.
• Een volledige functionele test rondom de schakelacties van een UPS-systeem.
• Het controleren en optimaliseren van de instellingen en parameters.
• Het meten en kalibreren van; de gelijkrichter-spanning, by-pass-spanning, inverter-spanning, DC-spanning en de batterijspanning; de gelijkrichter-stromen,  inverter-stromen, DC-stromen en batterijstromen; de synchronisatie-spanning.
• Het meten en analyseren van de ingang- en uitgangsfrequentie en het meten van de powersupply-spanningen
• Een controle van de huidige batterijconditie.
• Een volledige batterijtest, om aan de hand hiervan de werkelijke autonomiteit te kunnen bepalen.
• We brengen een advies uit over de toekomstige veranderingen aan of rondom het UPS-systeem en presenteren dit samen met een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden in een professionele rapportage.

Aanvullingen en aanpassingen op deze werkzaamheden zijn uiteraard in overleg mogelijk.

Wanneer een UPS-systeem in storing staat is een snelle diagnose en reparatie van groot belang om bedrijfskritische toepassingen zo snel mogelijk weer te beschermen tegen een eventuele spanningsuitval. Zo kan uw klant weer opgelucht ademhalen en verdergaan met de dagelijkse werkzaamheden.

Onze engineers hebben ruime ervaring met het analyseren van storingen en zullen het UPS-systeem indien mogelijk direct ter plaatse repareren. Als dit niet mogelijk is hebben wij de juiste kennis in huis om tot een passende en snelle oplossing te komen. Wanneer er een storing plaatsvindt zijn wij snel bereikbaar en ter plaatse.

Voor elk bedrijf is het belangrijk dat het UPS-systeem is uitgerust met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en updates. Zo wordt het risico op storingen en downtime geminimaliseerd en blijft alle software up-to-date. Hiermee zijn de bedrijfskritische toepassingen optimaal beschermd en kunt u dit met een gerust hart blijven garanderen.

Onze service engineers hebben ruime ervaring met het implementeren van de nieuwste modificaties en zijn constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Uiteraard informeren wij de eindklant ook over de nieuwste ontwikkelingen rondom het UPS-systeem op locatie.

Een UPS- of noodstroomsysteem is opgebouwd uit verschillende componenten, welke een maximale levensduur hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de batterijen, condensatoren en ventilatoren. De fabrikant van deze componenten geeft een levensduur op, maar deze wordt ook beïnvloed door de omgevingscondities, de aangeboden spanning en de belasting.

Het is cruciaal om deze regelmatig te controleren en op tijd te vervangen om bedrijfskritische toepassingen zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele downtime en storingen. Voltres heeft ruime ervaring met het vervangen en onderhouden van deze componenten en zal gedurende het onderhoud of tijdens een storing u en de eindklant informeren over de te verwachten levensduur. Zo kunt u snel en op tijd schakelen wanneer er iets vervangen moet worden.

U kunt bij Voltres terecht voor het uitbesteden van een tijdelijk project waar u een echte specialist voor nodig heeft. Tijdens het managen van uw project zorgen wij voor een juiste balans tussen het uitvoerende werk en het organiserende werk. Uiteraard verliezen we daarbij de kwaliteit van het eindproduct nooit uit het oog.

Zijn jullie op zoek naar een tijdelijke projectmanager voor het begeleiden, organiseren, uitvoeren en afronden van een specifiek project? Wij zijn gespecialiseerd in projecten waarbij UPS-systemen en de daarbij behorende batterijen betrokken zijn en hebben hier ruime ervaring in. Vraag ons gerust om meer informatie over door ons uitgevoerde projecten via het contactformulier.

Soms is het niet nodig om de projectmanager naar de locatie toe te sturen, maar moet er wel iemand aanwezig zijn met verstand van zaken. Een sitemanager kan hierin een uitkomst bieden.

Een sitemanager kan als verlengstuk van de projectmanager fungeren door de orders en projecten te begeleiden op locatie. Een flexibele sitemanager van Voltres zorgt ervoor dat de wens van de klant naar tevredenheid wordt uitgevoerd, onder leiding en begeleiding van uw eigen projectmanager.

De voordelen van een flexibele UPS-specialist voor uw organisatie:

  • Bij Voltres geloven we in integriteit en denken we graag met u mee. Als u ons als fabrikant inhuurt zullen wij alleen voor uw bedrijf aan uw eigen merk werken. Zo bent u verzekerd van een goede concurrerende positie in de markt.
  • Met een flexibele kracht kunt u snel en efficiënt tijdelijke pieken, ziekte en verlof opvangen. Onze flexibele beschikbaarheid zorgt ervoor dat u ons kunt inzetten wanneer en voor hoe lang u ons nodig heeft. Zo kunt u altijd snel inspelen op veranderingen en vraag vanuit de markt.
  • Voor een tijdelijk project heeft u weleens extra ondersteuning of specialistische kennis nodig. Het scheelt een hoop tijd en geld als u gebruikmaakt van een flexibele, ervaren kracht. Dit bespaart u inwerktijd en zorgt voor een snellere omzet en een beter resultaat. Onze experts zijn vaak vrijwel direct beschikbaar en zijn gewend om op veel verschillende plaatsen te komen. Ze passen zich snel aan in een nieuwe omgeving.
  • U loopt minder risico’s. De economie is aan verandering onderhevig waardoor er plotseling een vermindering of verschuiving van werkzaamheden kan plaatsvinden. Met de flexibiliteit van Voltres kunt u hier direct op inspelen. U zit niet meteen vast aan een dure werknemer of een langdurig arbeidscontract en huurt ons enkel in wanneer we nodig zijn.