Onderhoud UPS systeem

Bepaal de huidige status van een UPS systeem

UPS onderhoud

  • Een visuele inspecie

  • Het nalopen van de interne logboeken

  • Een volledige functionele test

  • Het meten en kalibreren van alle spanningen en stromen

  • Een controle van de huidige batterijconditie

Het is erg belangrijk om regelmatig preventief onderhoud uit te voeren aan een UPS systeem of noodstroomvoorziening. Hiermee blijven bedrijfskritische toepassingen te allen tijde beschermd tegen een eventuele spanningsuitval of storing.

Ik heb ruime ervaring met het onderhouden van UPS systemen en het begeleiden van kritische schakelacties en overnames. Indien gewenst volg ik bij u een in-house training om uw merk extra goed te leren kennen. Uiteraard werk ik dan ook alleen in uw opdracht aan UPS systemen met dit merk en gebruik uw software niet voor andere partijen.

Tijdens het onderhoud worden de volgende werkzaamheden verricht

• Een inspectie van de omgevingscondities.

• Een visuele inspectie van het installatiewerk & een interne visuele inspectie van het UPS-systeem.

• Het nalopen en natrekken (indien nodig) van de aangesloten bekabeling.

• Een controle van de huidige belasting ten opzichte van het UPS-vermogen (stromen, belastingpercentages, verdeling over de fases, etc.).

• Het nalopen van de interne logboeken.

• Een volledige functionele test rondom de schakelacties van een UPS-systeem.

• Het controleren en optimaliseren van de instellingen en parameters.

• Het meten en kalibreren van; de gelijkrichter-spanning, by-pass-spanning, inverter-spanning, DC-spanning en de batterijspanning; de gelijkrichter-stromen,  inverter-stromen, DC-stromen en batterijstromen; de synchronisatie-spanning.

• Het meten en analyseren van de ingang- en uitgangsfrequentie en het meten van de powersupply-spanningen

• Een controle van de huidige batterijconditie.

• Een volledige batterijtest, om aan de hand hiervan de werkelijke autonomiteit te kunnen bepalen.

• Het uitbrengen van een advies uit over de toekomstige veranderingen aan of rondom het UPS-systeem en presenteer dit samen met een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden in een professionele rapportage.

Aanvullingen en aanpassingen op deze werkzaamheden zijn uiteraard in overleg mogelijk