UPS Service

Uw UPS systeem zo snel mogelijk weer online

Storing UPS systeem

Wanneer een UPS-systeem in storing staat is een snelle diagnose en reparatie van groot belang om bedrijfskritische toepassingen zo snel mogelijk weer te beschermen tegen een eventuele spanningsuitval. Zo kunnen u en de eindklant weer opgelucht ademhalen en verdergaan met de dagelijkse werkzaamheden.

Bepaal de huidige status van een UPS systeem

UPS onderhoud 

  • Een visuele inspectie

  • Het nalopen van de interne logboeken

  • Een volledige functionele test

  • Het meten en kalibreren van alle spanningen en stromen

  • Een controle van de huidige batterijconditie

Batterijen, condensatoren en ventilatoren vervangen

Onderdelen vervangen UPS systeem

Een UPS systeem is opgebouwd uit verschillende componenten, welke een maximale levensduur hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de batterijen, condensatoren en ventilatoren. De fabrikant van deze componenten geeft een levensduur op, maar deze wordt ook beïnvloed door de omgevingscondities, de aangeboden spanning en de belasting.